Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/klient.dhosting.pl/rafanoo/wici.info/public_html/modules.php on line 9

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/klient.dhosting.pl/rafanoo/wici.info/public_html/modules.php on line 24

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/klient.dhosting.pl/rafanoo/wici.info/public_html/modules.php on line 24

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/klient.dhosting.pl/rafanoo/wici.info/public_html/modules.php on line 24

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/klient.dhosting.pl/rafanoo/wici.info/public_html/modules/Reklama/index.php on line 3
Reklama: Regulamin - Kielce
Kielce v.0.8

Warning: preg_match() [function.preg-match]: Delimiter must not be alphanumeric or backslash in /home/klient.dhosting.pl/rafanoo/wici.info/public_html/includes/counter.php on line 43

Warning: preg_match() [function.preg-match]: Unknown modifier '2' in /home/klient.dhosting.pl/rafanoo/wici.info/public_html/includes/counter.php on line 49

Warning: Missing argument 2 for OpenTable(), called in /home/klient.dhosting.pl/rafanoo/wici.info/public_html/modules/Reklama/index.php on line 151 and defined in /home/klient.dhosting.pl/rafanoo/wici.info/public_html/themes/Wici/theme.php on line 267

Regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Przyjmowanie oraz zamieszczanie reklam w Wici Info dokonywane jest w oparciu o niniejsze zasady.

§1

Materiały reklamowe powinny spełniać ogólne wymagania techniczne określone w specyfikacji technicznej umieszczonej na stronie www.wici.info.

§2

Wici Info zastrzega sobie prawo do odmowy oraz wstrzymania zlecenia bez podania przyczyny, w szczególności jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że są one sprzeczne z prawem, zasadami współżycia społecznego lub naruszają prawa osób trzecich, również w wypadku, jeżeli treść lub forma reklam jest sprzeczna z linią programową lub interesem Wici Info.

§3

Wici Info zastrzega sobie możliwość specjalnego oznaczenia emitowanej reklamy przy użyciu słowa "reklama", "ogłoszenie płatne" itp.

II. WARUNKI REALIZACJI ZLECEŃ

§4

Zlecenia przyjmowane są na odpowiednim formularzu dostępnym pod adresem internetowym: http://reklama.wici.info lub e-mailem na adres: reklama@wici.info.

§5

Gotowe materiały przeznaczone do emisji powinny być dostarczone najpóźniej 3 dni robocze przed planowanym dniem emisji, drogą elektroniczną na adres: reklama@wici.info.

Niedotrzymanie terminu dostarczenia zamówienia bądź materiałów z nim związanych zwalniają Wici Info z obowiązku jego realizacji oraz ewentualnej odpowiedzialności, jaka mogłaby powstać z tego tytułu.

§6

Rezygnacja z zamówienia wymaga złożenia w Wici Info odpowiedniego oświadczenia w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§7

Za zamówioną reklamę Reklamodawca zobowiązany jest zapłacić wynagrodzenie na podstawie wystawionej w dniu potwierdzenia zlecenia faktury VAT. Wici Info zastrzega sobie prawo do pobierania przedpłat za zamówione usługi.

§8

Wszystkie ceny podane w cenniku są cenami netto. Do cen zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

III. REKLAMACJE

§9

Reklamacje dotyczące sposobu i jakości realizacji zamówienia Reklamodawca zobowiązany jest zgłaszać Wici Info wyłącznie na piśmie w teriminie nie dłuższym niż 30 dni od daty realizacji zlecenia. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona, Wici Info zobowiązuje się do usunięcia wad.

II. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

§10

Typy plików: JPG, JPEG GIF, PNG, SWF, JS
Wielkość pliku maksymalnie 50 kB.
Rozmiary reklamy: 750x100 px, 750x200 px, 300x250 px, 468x60 px, 160x600px, 160x300px, 140x140px.

§11

Reklama nie może zakłócać prawidłowego działania strony, w tym powodować błędy i ostrzeżenia oraz nadmiernie obciążać procesor komputera Użytkownika. Zabronione jest używanie skryptów śledzących interakcję Użytkownika i jakakolwiek ingerencja w pliki cookie strony.

IV. POSTANOWIENIA KONCOWE

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności kodeksu cywilnego.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku.


Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/klient.dhosting.pl/rafanoo/wici.info/public_html/footer.php on line 3
74-678 exam products is that they can enable the candidates to get certified in 200-125 pdf 200-125 70-483 200-125 exam 642-999 300-210 pdf cism  |  200-125 IIA-CIA-PART3  |  cca-500  |  gpen  |  you can enjoy the full refund of purchasing fees policy. 70-534  |  cissp  |  300-101 pdf 1z0-062  |  200-125 pdf 210-260